Hvem er vi.....

Børnehaven ligger på toppen af Byplanvej, ved siden af Gug kirke og begge bygninger er i tidernes morgen tegnet af den samme arkitekt. Det betød, at børnehaven i 78-79, hvor den blev bygget, var en meget speciel institution, både hvad angår bygning og indretning. Udendørs har vi en dejlig legeplads, som er en skøn blanding af naturareal og købte legeredskaber. Indendørs har vi valgt, at funktionsopdele huset, for at give børnene de mest optimale legemuligheder. Derfor kører vi heller ikke med "stuer", men har valgt at dele børnene i små spisehold, så vi dagligt samles til frokost og hygge i faste hold. Det betyder for børnene, at der i dagligdagen er mulighed for at bevæge sig rundt i hele huset og deltage i  de ting, de har lyst til, men at der dog stadig er en vis struktur.

Vi har i længere tid kørt et projekt for førskolebørnene, hvor vi planlægger nogle aktiviteter for børnene, som på den ene side giver "træning" til skolestarten og på den anden side giver os, og dermed forældrene, et tydeligt billede af skolemodenheden. Det har været en stor succes for børn såvel som voksne.

Vi har dejlige børn, som sørger for liv og glade dage og en ligeså dejlig forældregruppe, der aktivt støtter op omkring børnehavens dagligdag og særlige aktiviteter.

Forældresamarbejdet vægtes meget højt, så der en en del "familie arrangementer" så som kaffedag, sommerfest, julearrangement, osv., hvor vi oplever stor tilslutning. Ellers kan vi sige om Børnehaven, at det er et hus med en meget stabil og velfungerende personalegruppe.

 

 

 

 

 

 

 

Børnehaven Pyramiden
Nøhr Sørensenevej 5
9210 Aalborg SØ
99 82 32 20

bh-pyramiden@aalborg.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekstboks: Åbningstider:
Børnehaven er åben 53,50 timer om ugen.
Mandag - torsdag ----------------------kl. 6.30 - 17.15
Fredag ------------------------------------kl. 6.30 - 17.00