Om Reva-Aalborg

udskriv
RCA er den største af regionens 6 revalideringscentre, organiseret under
Aalborg Kommunes Familie- og Beskæftigelsesforvaltning og Jobcentret.

RCA tilbyder forrevalidering og beskyttet beskæftigelse og er derudover
en produktionsvirksomhed inden for metal, træ og montage.

Centret er normeret til 47 beskyttede årspladser og
94 forrevaliderings årspladser.
Dette svarer til en årlig gennemgang på over 300 forrevalidenter.


Lovgrundlaget for RCA’s arbejde er:

RCA tilbyder forrevalideringsforløb i henhold til
Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats §32, stk.1 nr. 1
Borgere, der optages i et forrevalideringsforløb på RCA,
skal være revalidender, dvs. omfattet af LOV om Aktiv Socialpolitik §46
(forrevalidering) og Serviceloven §103 - 106 (beskyttet beskæftigelse).

Henvisning til forrevalidering og beskyttet beskæftigelse,
foregår gennem borgerens hjemkommune.

RCA’s målsætning er at have ydelser, der kan medvirke til
at integrere persongrupper med særlige problemstillinger på
arbejdsmarkedet.

Særlige problemstillinger kan være:
 • Bogligt svage

 • Personer med smerter, uden objektive fund

 • Personer med fysiske helbredsproblemer

 • Personer med psykiske problemstillinger

 • Personer uden tidligere tilknytning til arbejdsmarkedet

 • Personer med sociale problemstillinger

 • Sent udviklede

 • Personer med færdigbehandlede misbrugsproblematikker


 • På RCA arbejdes der ud fra et værdisæt, hvor nøgleordene bl.a. er:
 • Fokus på den enkeltes ressourcer og det gode arbejde,
     integration på arbejdsmarkedet, det personlige ansvar.

 • Respekt for det enkeltes menneskes livskompetence/holdninger og livsstil.

 • RCA arbejder efter princippet om bæredygtighed i forhold til arbejdsmiljø, produktion, økologi m.v.
  I 2002 - 2003 var centret gennem et større grønt omstillingsprojekt
  i forhold til bæredygtighed, der resulterede i tildelingen af
  Nordjyllands Amts Grønne Pris 2003.
  Ny organisationsplan på vej
  Medarbejdere:
  På RCA er der ansat ca. 45 medarbejdere: socialfaglige konsulenter,
  fysioterapeuter, værkstedsassistenter,
  administrative medarbejdere, afdelingsleder og centerleder.
  Kompetencemæssigt er faggrupperne bredt repræsenteret.